دل خوش

جا مانده است
 چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید

حسین پناهی

/ 4 نظر / 3 بازدید
پرویز

به یاد حسین پناهی و درود بر شما