رسم ناخوشایندی است

چه رسم ناخوشایندی است

انکه همچون نفس هماهنگ لحظه های توست

هم او،

نفس لحظه هایت را خواهد گرفت!

عشق؟؟

کدامین عشق؟

انسان قرن هاست برای تنهایی درکنار دیگری میجنگد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمدرضا

سلام.مهدی جان. به روزم. منور بفرمایید. محمدرضا زادهوش [بغل][عجله][گل][دلشکسته][گل]