تنها

سعی کن همیشه تنها باشی چون تنها به دنیا آمده ای و تنها می میری بگذار عظمت عشق را هیچ گاه درک نکنی چون آنقدر عظیم است که تو را در زندگی نابود می کند اما اگر عاشق شدی ... فقط یک نفر را دوست بدار بخند ، گریه کن و قدم بردار تنها برای یک نفر

/ 2 نظر / 7 بازدید
مریم

قشنگ ترین موزیک دنیا پر از خاطره مر30

مریم

دریا اولین عشق مرا بردی دنیا دم به دم مرا تو آزردی دریا سرنوشتم را به یادآور دنیا سرگذشتم را مکن باور من غریبی قصه پردازم چون غریقی غرقه در رازم گم شدم در غربته دریا بی نشان وبی هم آوازم میروم شبها به ساحلها تا بیابم خلوته دل را روی موج خسته ی دریا مینویسم اوج غم ها را