کاش می شد

امروز دلم دوباره شکست....

 از همان جای قبلی...!

  کاش می شد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع

نشوی....

 کاش می شد فریاد بزنم...

  پایان!

  دلم خیلی گرفته!....

  اینجا نمی توان به کسی نزدیک شد!

 آدمها از دور دوست داشتنی ترند

/ 2 نظر / 6 بازدید