بدون شرح ولی پر معنا!!!!!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
ستاره

سلام...........شماهم اصفهانی هستید؟.....چه جالب ...ولی چراغمگین؟بابااصفهانی جماعت بایدبخنده....بخندتادنیابه روت بخنده....خوش باشی....بای