حال دلم بد است

مدتهاست که نیستی و از همه بیشتر مال من نیستی...

انگار دلم مدتهاست مرده ست

و تو مصرانه بر این تصمیمت پا می فشاری که دوستم نداشته باشی!

حال دلم بد است...

گاهی میخندد و گاهی میگرد...

این روزها جز کوچ پرندها هیچ چیز نمیبینم...

بیچاره دلم... 

/ 4 نظر / 11 بازدید
میر شرح بینهایت

با سلام به دوست عزيز جناب اقاي مهدی یزدانی زاده همشهري گرامي .. و ساير دوستان محترم ..................... اصفهان نامه: http://karimimir.blogfa.com/ به نام خداوند پندار و دین خداوند کیوان و ماه و زمین خدایی که جان می دهد خاک را به گردش درآورده افلاک را خداوند عشق و دل و شهد و شور خداوند شادی و مهر و سرور به من گر توان نوشتن دهد به دشت دلم بذر کشتن دهد بخواهم قلم را توانا کند مرا هوش بنهفته برنا کند که از شهر مینایی اصفهان رگ جان آن زنده رود روان ................................ ............................... ......................... http://karimimir.blogfa.com/

میر شرح بینهایت

بخواهم قلم را توانا کند مرا هوش بنهفته برنا کند *# که از شهر مینایی اصفهان رگ جان آن زنده رود روان #* دهم شرح و چشم قلم تر کنم کویر اندر این شهر جوهر کنم *# بگویم که این شهر بیدار بخت به دوران چندی بشد پایتخت #*########## به دوران دیرینه باستان پس از دور سامان و ساسانیان *# ز ترکان سلجوق آن روزگار شد ایران زمین کشوری کامکار #* بشد اصفهان پایتخت و در آن به آبادیش رو نمود آن چنان *# ملکشاه سلجوق و خواجه نظام بدادند ایران زمین را دوام #*########### به خاور به چین و همی باختر به مرز اروپا رسیدی دگر *# به تیمور هم چون رسیدی سریر بیاورد یکصد هزاران به زیر #* در این خاک زرخیز گر گل شکفت نشاید چنان راز باشد نهفت *# ز قرن دهم بود و از صوفیان که اکنون شده اصفهان جاودان

میر شرح بینهایت

به هر کاخ و باروی مانده به گاه نمایان شود شوکت پادشاه #* اگر هشت بهشت است وگر چهل ستون کلیسای وانک است ودگر ناژوون *# ز میدان نامی و چون آن مکان نباشد نکوتر ز نقش جهان #* که هر گوشه اش یادگاری نکو ببینی ستاده به پا روبه رو *########### شمالش به بازار و از اقتصاد بود مرکز و ثروت آرد به یاد #* جنوبش بود مسجدی بی نظیر که دنیا چو آنرا ندارد به ویر *# به خاور نموداری از دین بود که شیخش بخوانند و رنگین بود #* به کاشی و از گنبد و نقش آن به سقفی که دارد ز طاووس نشان *########## شش اشکوبه کاخی که عالی قپو بود نام و در باختر باشد او #* به ایوان آن شاه و درباریان نشینند و بینند رزم آوران #* به چوگان به میدان سوران بدند قزل باش و از رزم داران بدند *# به دوران عباس اول بدان که شد اصفهان شهر نصف جهان

بی نهایت موفق

سلام خیلی وقت بود نتونسته بودم سر بزنم یعنی چی حال دلم بد است؟ حیف نیست؟ تو رو خدا حیف نیست؟