/ 2 نظر / 9 بازدید
فندق

سلام ای ول تاریخ من یه پسر خاله دارم عاشقه مسایل تاریخی می خواد بگم باهم یه دوئل بندازین اون اولین فروشنده بستنی هم فکر کنم که وضعش توپ بوده چون یه کارآفرین نمونه بوده .... من اپم منتظر تم بای

فرید صلواتی

دقت کردید ما ملت به چه چیزای مهمی دقت می کنیم ؟ مثلا...[ناراحت]