بنفشه گل محبوب من

 

در ایران باستان این گل نزد عشاق نشان یادآوری و فراموش نکردن یکدیگر بوده است. در ویس و رامین می‌خوانیم:

به رامین داد یک دسته بنفشه     به یادم آر گفتا این همیشه

در اروپا و کلا فرهنگ غرب گلMystosis یا Forget Me Not برای همین منظور به کار می‌رود

 

بنفشه به طور طبیعی درشمال ایران می‌روید، ولی با توجه به این که امروزه به عنوان یک گل زینتی درباغچه‌ها کاشته می‌شود، می توان آن را دراکثر نقاط ایران مشاهده نمود.

ادامه دارد.................

/ 0 نظر / 9 بازدید