آخر جاده

rhpcfk.jpg

 

چشاتو وا نکن  اینجا ،  هیچ چی دیدن نداره

   صدای  ِ سکوت ِ لحظه ها ، شنیدن نـداره 

  توی آسمونی که کرکسا پرواز می‌کنن

   دیگه هیچ شاپرکی ، حس ِ پریدن نداره

   دستای نجیب ِ باغچه ، خیلی وقته خالیه  

 از تو گلدون ، گلای کاغذی چیدن نداره 

  بذا باد بیاد ، تموم ِ دنیا زیر و رو بشه 

   قلبای آهنی که ، دیگه تپیدن نداره  

 خیلی وقته ، قصه ی اسب ِ سفید ، کهنه شده 

  وقتی که آخر ِ جاده‌ها رسیدن نداره   

 نقض ِ قانون ِ آدم‌بزرگا جـُرمه ، عزیزم 

  چشاتو وا نکن ، اینجا هیچ چی دیدن نداره  

 

/ 0 نظر / 9 بازدید