اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

رود
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

هر روز می رسم لب این سالخورده رود

با کوزه ای که بشنوم از آب ها سرود

این رود خاطرات مرا تازه می کند

یادش بخیر تلخیه آن روز صبح زود

باران گرفته بود تو با چتر آمدی

گل های سرخ بر سر راهت شکفته بود

روی سر تو رقص کنان بال می زدند

گنجشک های عاشقی ام با همه وجود

حالا تو رفته ای به فراسوی رودها

من سنگ مانده ام لب این ساحل کبود

هر روز می رسم لب این سالخورده رود

با کوزه ای که بشنوم از آب ها سرود

این رود خاطرات مرا تازه می کند