اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

دلم گرفته است
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

دلم گرفته است دلم گرفته است
به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم
دلم گرفته است دلم گرفته است
چراغ های رابطه تاریک است چراغ های رابطه تاریک است
دلم گرفته است دلم گرفته است

دیگر کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد
دیگر کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
دلم گرفته است دلم گرفته است

(فروغ)