اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

مرگ
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

مرگ آرزوهایم را به چشم خود دیدم و حتی نتوانستم بگریم

مرگ خنده هایم را دیدو و دمی نزدم

مرگ خاطرات با تو بودن را چون سرابی به چشم خود دیدم

مرگ خود را به چشم خود دیدم و بر حال خود گریستم...