اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

دوست
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 

آقا گمانم من شما را دوست...

حسی غریب و آشنا را دوست...

نه نه! چه می گویم فقط این که  آیا شما یک لحظه ما را دوست؟

منظور من این که شما با من...من با شما این قصه ها را دوست...

ای وای! حرفم این نبود اما سردم شده آب و هوا را دوست..

.حس عجیب پیشتان بودننه! فکر بد نه! من خدا را دوست...

از دور می آید صدای پاحتی همین پا و صدا را دوست...

این بار دیگر حرف خواهم زدآقا گمانم من شما را دوست...