اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

زندگی
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

زندگی دفتری از خاطرهاست ...

 یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ...

 یک نفر همدم خوشبختی هاست ،

یک نفر همسفر سختی هاست ،

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد...

ما همه همسفریم