اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

زندگی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
دنیارا بد ساخته اند کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد
کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری
اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد
به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند
و این رنج است. زندگی یعنی این ....
«
دکتر علی شریعتی»