اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

 
ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
 

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز
نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش
نه این صداقت حرفی که در میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند.
وفكر میكنم این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد.
سهراب سپهری