اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

قفس
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

 هر لحظه حرفی در ما زاده می شود .

هر لحظه دردی سر بر می دارد

و هر لحظه نیازی

از اعماق مجهول و پنهان ورنجور ما جوش می کند .

این ها بر سینه می ریزد و راه فراری نمی یابند.

مگر این قفس کوچک استخوانی

گنجایشش چه اندازه است؟

"دکتر شریعتی"