اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

هرمزدم
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

هرمزدم

اما خسته ام و به شدت زمینی

من اینجام مرا می بینی ؟  نه نه نه

اگر مرا می دیدی اگر مرا تا لحظه ای می خواستی همینی که هستم را دوست می داشتی

نه اما تو مرا ندیدی

تو چیزی را دیدی که می خواهی بسازی

من را بساز

گفته بودم روحم اگر از آن کسی باشد تا بسازدش خشنود خواهم بود و خواهم خندید

اما تو مرا نخواستی

می دانم اما نه نمی فهمم چرا به من فرصت ندادی ؟ چرا مرا نخواستی

آری نه زیبایی چهره ای دارم و نه اندام هوسناک اما عزیزم مرا ندیدی ؟؟؟

مرا ببین و بخواه که این آخرین خواسته زمینی من است از تو

این را نیز قبول کن

ببین چه عریان احساست می کنم

حسم کن

من اینجام