اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

مخفی گاه
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

اینجا،من اینجا هستم عشق من

برای تو ای عشق اینجا هستم عشق من

اگر از نزدیک نگاه کنی،می بینی که قلبم درون آستین می تپد

و اینجا منتظر است

منتظر ت،منتظر من

کسی گفته است که اگر واقعاً بخواهی می توانی هر اتفاقی را باعث شوی

و می توانی هر چیزی را آنطور که می خواهی واقعیت بخشی

بگو آیا واقعاً می خواهی؟

مخفی گاهی خواهیم یافت

با هم راهی خواهیم یافت

جایی،به طریقی،راهی خواهیم یافت

باید جایی باشد

باید مکانی باشد

می توانیم جایی بیابیم

جایی که صورت مرا نشناسند

باور کن می توانیم پیدایش کنیم

آری می توانیم پیدایش کنیم

یک جایی،جایی برای ما هست

جایی،زمانی و مکانی برای ما هست.