اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

من هنوز...
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

من هنوز در به در طره اون زلف سیاتم
   
من هنوزم سبز سبزم ریشه دارم
 
یکی از پاپتی هاتم
 
من هنوزم صله گیر چشم بارونی و اون ابر نگا تم
 
من هنوز در به در طره اون زلف  سیاتم
 
من هنوزم سبز سبزم ریشه دارم
 
یکی از پاپتی هاتم
 
منو کشتی ، منو کشتی ، منو کشتی
 
کشته باشی خوش به حالم
 
من هنوزم که هنوزه یکی از اون کشته هاتم
 
من هنوز در به در طره اون زلف سیاتم
 
من هنوزم سبز سبزم ریشه دارم
 
یکی از پاپتی هاتم...

محمد صالح علا