اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

بد عهدی
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

چه بي صدا گسست عهدي كه بستيم
و من هنوز به ياد
اولين ديدار
اولين نگاه
اولين عشق
و روزي كه گفتيم هميشه با هم هستيم
چه زود گذشت روزهايي كه باهم بوديم
با تو بودم
بامن بودي
وهمراز درددلهاي يكدگربوديم
چه بي خبررفتي توازشهروديارما
وزود فراموش كردي
عشق ومحبتي كه بودميان ما
چه بي صدابه رازهاي هم گوش ميداديم
اشكهاي من
شعرهاي تو
و شايدبه خاطر همين يكدلي بود
كه ما باهم آشناشديم
چه بنويسم ازعشق
چه بنويسم از درد
چه بنويسم از انتظار
كه بارفتنت يادتودردلم ماند تاابد ماندگار