اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

همدم
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در اندیشه بودم

 

  که هـمـدم تـرین  کــس

  مــرا  کیست؟

      ...

  تـــو  رفـتــــی

  غـمـت  مــانـده  بر جای  ...

  غـــم  ِ تــو

  عجب  دلبر  ِ بـاوفـایــی ست !

  که هر  روز  و هر شب

   مــرا  

  همـدم  و   همنشین  است