اصفهون

ای سپاهان، سروری کن بر زمین، چون آسمان در جهان، تا تو ولادتگاه چونین سروی (سنایی)

روزهای زیبای عاشقی
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در جزیره ای ساکن ام ، جز ستیغ آفتاب در روز وماهتاب شبانه دور وبرم چیزی نیست ، اما شبی به جای ماه ابرهایی آبستن باران صحنه زیبای آسمان را آذین بستند ، خیس خاطره های عاشقانه به اندیشه های روزهای سپری شده خود برگشتم ، لحظاتی که با هم داشتیم ، درکوچه پس کوچه های تنگ آن روزها ، همیشه باهم بودن را هر روز مرورمیکردیم وخستگی تکرار را برنمی تافتیم ،آنروزهای زیبای عاشقانه گذشت ، چنانکه برای همه می گذرد ومن تهی از شادمانه ها وسرشار تنهایی وتکرار شدم ، به سپیده سحرکه میرسم ، باران بند آمده ومن با تنی خیس از آن به خواب میروم...